Symbol

USB

Hologram

Nová socha

CGI

Lom

Symbol

Na městských trzích si pronajmu stánek a budu v něm prodávat sošky Jana Nepomuckého. Možná si lidé uvědomí, že je Nepomuk utopený v moři kýče, nebo si alespoň na zahrady místo trpaslíků začnou dávat právě Jany.

Zdá se mi, že toto město svojí historií nežije, ale při své prezentaci ji přesto staví na první místo. Symbolikou protkaná minulost, kterou musí většina lidí sledovat s nezaujetím, protože jim město nic jiného nabídnout nemůže. Třeba stačí, aby zjistili co se jim nelíbí a jednoduše to řekli.

USB

Podle soch Jana Nepomuckého vytvořím malou figurku - přívěšek na klíče se zabudovaným USB diskem. Poté se budou figurky prodávat v městském infocentru. Ten, kdo přistoupí ke koupi, bude obsahem disku následně potrestán za podporování produkce kýče.

Většina suvenýrů vytvořených za tímto účelem je naprosto nesmyslná a využívá při nejmenším nenáročnosti estetického vnímání běžných turistů.

Hologram

Nechám si vyrobit dva metry vysoký hologram. Ten umístím poblíž pískovcovích soch a budu doufat, že si lidé konečně uvědomí, jak je kámen zastaralé a přežité médium.

Jehlanová konstrukce z plexiskla položená na další čtverec z plexiskla sloužící projektoru pro vysílání čtyř-obraz digitálně vymodelované 3D sochy. Obsah hologramu je dynamický - instalace se dá připojit k internetu a obsah obměňovat. Socha může být barevná, může se hýbat a může být doplněna o zvuk. Instalace bude fungovat pouze v případě určité maximální světelnosti - je tedy přímo interaktivní s podnebím Nepomuku.

Nová socha

Pokusím se obohatit kamennou sochu o nejmodernější prvky, které v době jejího vzniku již existovaly. Výsledek bude mít sice podobný obsah, ale modernější vzhled.

Historické centrum Nepomuku a jeho veřejný prostor vyplňují zastaralé artefakty primitivní námětem i formou. I přes dlouhotrvající moderní sochařská sympozia, která ve města zanechala obrovský dopad, jsou zde většinově zastoupeny sochy z pískovce. Ovšem v případě jejich umístění do stejného prostoru o pár set let dříve by nejspíš mezi ostatní sochy z dané doby bez problému zapadly. Je mi líto, že sympozia byla tak upjatá na jeden materiál, který se navíc zastavil v čase - proto jsem se rozhodl, že zkusím vytvořit sochu, která bude využívat nejmodernější technologii a současné výtvarné postupy i za cenu toho, že obsah sochy může zůstat podobný.

CGI

Nechám počítač, aby se pomocí fotografií soch naučil, jak socha může vypadat. Následně ho nechám generovat vlastní sochy, které promítnu projektorem na neopracovaný kus pískovce.

Jako největší nevýhodu kamenných soch vnímám jejich stálost a nemožnost jakékoliv dynamiky či interakce. Proto se snažím vymyslet sochu, která bude proměnlivá a tvořená v reálném čase umělou inteligencí. Zároveň ale bude mít základ ze stejného, nehybného materiálu.

Lom

Zjistím z jakého lomu pochází materiál použitý na tuto sochu. Následně v tomto místě původu nainstaluji ceduli s informacemi o této soše a její fotografií.

Sandbox je v IT označení pro bezpečnostní mechanismus, který slouží pro oddělování běžících procesů ve stejném prostředí, a zároveň omezování jejich zdrojů informací z tohoto prostředí. Analogií sandboxu je pro mě sochařské sympozium. Blok pískovce, který cestuje z hořických lomů až do Nepomuku, je zde oddělen od ostatních kusů, a zpracován. Informace, které nese sebou jsou pouze materiální – z původního prostředí mu zbyla pouze hmota přidělená sandboxem.